مرور برچسب

شب

شب گندمزار

اگر که بیهوده زیباست شب برای چه زیباست شب برای که زیباست شب؟ شب و رود بی انحنای ستارگان که سرد می گذرد و سوگواران دراز گیسو بر دو جانب رود یادآور کدام خاطره را با قصیده نفس گیر غوکان تعزیتی می کنند به هنگامی که هر سپیده به صدای هر آواز…

یلدای امسال

از طرف سیاهپوش *** از طرف شاواسب *** و در این جا هزاران سال است که تاریکی است. اما همیشه این گونه نبوده و همیشه این گونه نخواهد بود. روایت است که چون غبار بنشیند و چون پراکندگان باز آیند در لحظه ای موعود دست به دست بر…