مرور برچسب

شرلوک هلمز

کلنل سباستین موران

به نظر من که تقصیر مردک عرق‌خور استامفورد بود، آدم‌شناسی‌اش هم مثل جعل سندش به درد لای جرز می‌خورد. بعدا هم تو فارنهام نکبتی افتاد هلفدونی. آخر کسی که اوراق فرانسوی جعل می‌کند که نباید ر و غ را با هم قاطی کند. دلم هیچ برای آرکی…

دوست قدیمی، شرلوک هلمز

علاقه و ارادت من به شرلوک هلمز دلایل مبسوطی دارد،  مثلا یکی همین که او هم متعلق به دوران ماجراجویی های ناشناخته است. هرچند جنس داستان های کانن دویل کمی، فقط کمی، شهری تر و آراسته تر است، اما هنوز هم جا به جا خرده ماجراهایی از جنگ افغانستان،…