مرور برچسب

علم استنباط

علم استنباط

مقدمه ی فقه اللغه ی ایرانی، اورانسکی، از آن کتاب هایی است که تا دم گور هم به کار دانشجوی ایرانشناسی می آید؛ گیرم موضوع کار خود زبانشناسی باشد، یا موضوعاتی بعیدتر از قبیل مردمشناسی یا فرهنگ و هنر. اصلا راه دوری نمی روم اگر بگویم این…