مرور برچسب

علوم شناختی

آشنایی با علم زبانشناسی

زبانشناسی یکی از زیرشاخه‌های علوم شناختی است. علوم شناختی (Cognitive Sciences) حوزه‌ای از علم است که به بررسی عملکرد مغز و فرآیند ادراک می‌پردازد. علوم شناختی مطالعه هوش و رفتار است، با تمرکز بر این سوال که اطلاعات چگونه در سیستم عصبی…