مرور برچسب

عکس نوشته

بانکسی (بنگسی) و رویاهای سرگردان من

لذت پنهان بودن و خدایان مرده ی افکار خویش. چه جرقه ای می زند این رویاهای سرگردان با هر بار کشفی تازه از این بنگسی. این لذت گمنامی و نبود در بودنی بیش از اندازه. گاهی بودن، بودنی بیش از هر بودن، بودنی بیش از اندازه، در نبودن است که می آید…

بوی خوش جهنم (۱)

از جهنم که برگشتیم شروع کردیم برای آینده ی خوبی که هدفش رسیدن به بهشت باشد برنامه ریزی کنیم . اما نمی شد . ما به حهنم خو کرده بودیم. عادت کرده بودیم و دوستش داشتیم.برای اینکه بتوانیم خوب کار کنیم مجبور شدیم بزرگترین بخاری برقی که تا آن موقع…