مرور برچسب

فیفی، فرمهر امیردوست، نامه، امید، اخترک ب 612

مثل ته مانده های امید

فی‌فی، تو و (باقی‌ مانده های) تک شاخ تنها امید‌های من برای نوشتن هستید. ظرف ها را شستم، ناخن هامو گرفتم، عکس های آریزونا رو دوباره مرور کردم، چنتا ایمیل زدم، توالت رو، تمیز کردم، (درس نخوندم ولی‌. این یکی کارو وقتی‌ که کامل امیدم رو را…