مرور برچسب

فیلم

۱۰ گام برای نوشتن فیلمنامه‌ی وحشت

فیلم ژانر وحشت قانون‌های معینی دارد. اگر این قانون‌ها را بشکنید، بینندگان بسیار زیادی را از دست خواهید داد. این قانون‌ها بسیار کوتاه هستند، بی‌نقص و راهکاری برای اینکه چگونه فیلمنامه‌ای برای ژانر وحشت بنویسید. ۱. قلاب. با…

زندگی پی

از وضعیتم که به اندازه‌ی هوا بی معنی بود بیزار شدم. اما زندگی ترکم نکرد. بقیه‌ی این داستان چیزی جز اندوه، درد و تحمل نیست. فرازها فرودها را می‌خوانند و فرودها فرازها را. به شما می‌گویم، اگر در شرایطی هولناکی مثل من بودید، شما هم باید…