مرور برچسب

مارکسیستی

نشر چشمه «سوء‌قصد به ذات همایونی» را منتشر کرد

«سوء‌قصد به ذات همایونی» نوشته‌ی «رضا جولایی» منتشر شد. «سوء قصد به ذات همایونی» یک رمان تاریخ‌ساز است. رضا جولایی با نوشتن این رمان نگاهی نو به مفهومِ تاریخ در داستان‌نویسی ایرانی افزوده. رمان روایت اعضای جریانی مارکسیستی ا‌ست در دوران…