مرور برچسب

مامفورد و پسران

پارک تامپکینز اسکوئر

https://www.youtube.com/watch?v=oHzc_DLHztA آه، عزیزم در پارک تامپکینز اسکوئر به دیدنم بیا میخواهم یک بار دیگر بغلت کنم یک بار دیگر و آه، عزیزم میدانی نوک زبانم چیست؟ میدانی که میروم؟ با گرگ و میش با گرگ و…

نه در ناتینگهام

بازخوانی آهنگ «نه در ناتینگهام» کارتون رابین هود. قطعه‌ی اصلی را اینجا  بشنوید. بازخوانی گروه «مامفورد و پسران» را اینجا بشنوید. هر شهری خوب و بد دارد گاهی تعداد خوبی‌ها بیشتر از بدی‌ها است، اما نه در ناتینگهام به نظر…