مرور برچسب

ماندانا قهرمانلو

مبارزه

دوران کودکی. زمستان. تپه ای پوشیده از برف در حومه ی نزدیک شهرمان. من و برادرم سوار بر سورتمه هستیم. او در قسمت بالایی، من در قسمت پایینی. چانه ی او روی شانه ام، و پاهایش پشت زانوهایم. سورتمه زیر بدن های ما روی باریکه راه های یخی…