مرور برچسب

مثنوی

سعدی: شنیدم که پروانه با شمع گفت / ۱ اردیبهشت، بزرگداشت سعدی

۱ اردیبهشت، بزرگداشت شیخ اجل حضرت سعدی شیرازی شبی یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست تو را گریه و سوز باری چراست؟ بگفت ای هوادار مسکین من برفت انگبین یار شیرین من چو…

عاشقانه – فروغ فرخزاد / با صدای محمد نوری و معین

ای شب از رویای تو رنگین شده سینه از عطر توام سنگین شده ای به روی چشم من گسترده خویش شادیم بخشیده از اندوه بیش همچو بارانی که شوید جسم خاک هستیم ز آلودگی‌ها کرده پاک ای تپش‌های تن سوزان من آتشی در سایه‌ی مژگان من ای ز…