مرور برچسب

محسن نامجو

فردا به سراغ من بیا

علی عظیمی در دومین آلبوم خود، آهنگ فردا به سراغ من بیا را با همراهی محسن نامجو اجرا کرده است. متن ترانه آدم بدون غم نمیشه راه بی پیچ و خم نمیشه آرزوی کم نداریم آرزو که کم نمیشه خستم از کلام قصار و راویانی که قصد میکنند در شفای حال من…

متن آهنگ یک هوای الکی، یک فضای الکی محسن نامجو

از آمدنم هیچ معلوم نشد/ یک نوای الکی، یک نوای الکی/ از سطح خرافه این زبانم نگذاشت/ یک صدای الکی، یک صدای الکی/ از آمدن و رفتن ما سودی بود/ یک هبوط الکی، یک سقوط الکی/ سر تا سر صحنه آش نذری بود/ نیت های  الکی، نیت های الکی/ ایام…

بودها

آنی بود، درها وا شده بود. برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود. مرغان مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش. خاموشی گویا شده بود. آن پهنه چه بود: با میشی، گرگی همپا شده بود. نقش صدا کم رنگ، نقش ندا کم رنگ. پرده مگر تا شده بود؟ من رفته، او رفته،…

بیگاه شد

قبل از اینکه گوش کنید این توضیح را بخوانید: آدم از محسن نامجو که انتظار ندارد کارهای «استاندارد» بشنود؛ یک طورهایی عادتمان داده است همیشه منتظر باشیم که تازه چه در چنته دارد؛ خوبی این مرد همین است (دست کم بخشی از خوبی اش این است). از آلبوم…