مرور برچسب

مردانی که به بزها خیره می شوند

پیشگویی

سال ۱۹۸۳ کلنل برنز در شعری نوشته بود که چطور شبکه‌ی ارتباطی ابداعی‌اش یک روز بر تمام دنیا تاثیر خواهد داشت.  تصور کن فرهنگ جهانی تازه‌ای شکل بگیرد تصور کن همه جور آدمی را در هر کجا که دنبال کمال انسان هستند که دنبال پیمودن فاصله‌ها بین…