مرور برچسب

مرموز

اسرار آمیزترین مناطق جهان (خطوط نازکا)

خطوط نازکا  خطوط نازکا فوق‌العاده‌ترین گروه جئوگلیپس‌ها (geoglyps) در جهان هستند. آنها در بیابان نازکا بین شهرهای نازکا و پامپا روی پامپاس دی جوناما در پرو واقع شده اند. در سطح شنهای بیابان پامپا در حدود ۳۰۰ شکل ساخته شده از خطهای…