مرور برچسب

موسیقی ساده

در زمستان باز آمدم

از دل کرختی صبحگاهی در زمستان باز آمدم ابرها بر دره سایه می‌اندازد روی ریشه‌ها و دیوار سنگی خشکیده سپس دوباره باز می‌رویم گرما بیابیم روز را باد سرد سیاه و خاکستری بر دشت می‌کشاند در برگ‌ها نبضی است کلاغ‌ها بر درخت نشسته‌اند و سپس به آسمان…