مرور برچسب

موسیقی عربی

موسیقی عربی در فیلمی کره ای

استفاده از موسیقی عربی زیبا در فیلمی کره ای لطافتی دو چندان به آن بخشیده است. کیمکیدوک کارگردان بهار پاییز زمستان تابستان، در فیلم IRON 3 رمنسی عاشقانه را به تصویر می کشد. http://www.youtube.com/watch?v=v9D5PADmrrU&feature=share