مرور برچسب

نشر قطره

معرفی کتاب:بی‌سوادی که حساب و کتاب سرش می‌شد

ما پیش از این با خواندن کتاب «پیرمرد صدساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد» از یوناس یوناسون با سبک خاص او آشنا شده بودیم. این نویسنده شوخی و جدی را درهم می‌آمیزد. او در کتاب قبلی‌اش که در ایران بسیار مورد استقبال قرار گرفت، یک شخصیت…

ابلیس درون

اسمش ژان کلود رمان است. می گوید دانشکده ی پزشکی را تمام کرده است، که در سازمان جهانی بهداشت کار می کند، که پژوهشگری نامی در عرصه ی جهانی است و انسانی آرام و هنردوست. می گوید زن و دو فرزندش را بیشتر از هر چیز دیگری در جهان دوست دارد ...…