مرور برچسب

نلسون ماندلا

برای مردی که همیشه می‌خندید

بر بال‌هایت نوشتم صلح و بر فراز دنیا پرواز خواهی کرد *** پ.ن. بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم اگر واقعا ما تنها نباشیم چه؟ اگر واقعا کسانی ... موجوداتی ... کمی دورتر، با احتساب فاصله‌های نجومی فقط کمی دورتر، حواسشان به ما باشد؟ یا سال‌ها…