مرور برچسب

نوبل، نوبل 2014، مودیانو، رمان نویس فرانسوی، آکادمی نوبل سوئد، برنده نوبل

چرا نام پاتریک مودیانو برنده نوبل ادبیات (۲۰۱۴) را نشنیده اید؟

یک رمان نویس فرانسوی در حال حاضر مهمترین جایزه ادبی جهان را برنده شده است اما بسیاری از خوانندگان انگلیسی زبان نامی از او نشنیده اند. مجددا آکادمی سوئد با اعلام جایزه نوبل ادبیات بسیاری از آمریکایی ها را سرگردان کرده است. رمان نویس…