مرور برچسب

پرویز ناتل خانلری

یادی از پرویز ناتل خانلری

امروز از صبح در این فکر بودم که باید چیزکی بنویسم. سه چهار موضوع در سرم بود. متنی کم و بیش علمی درباره‌ی پایانِ جهان و اینکه آن چند میلیارد سال آخرش چقدر غمگین و تاریک می‌شود. معرفیِ کتاب american gods نیل گیمن و یکی دو تا ایده‌ی دیگر