مرور برچسب

چایی اتیشی

کتری اعظم

هیچ کس درست و حسابی نمی‌دونه که کتری اعظم از کجا اومده، ولی تا جایی که در خاطره‌ها هست، کتری اعظم همیشه بوده. کتری اعظم می‌تونه چهل تا مرد تشنه را چایی لیوانی بده. در بعضی روایات دیگه هفتاد و دو مرد اومده (روایات توجه زیادی به خانوما…