مرور برچسب

چوب خشکِ بلوط

چاپ دوم «بنی‌آدم» با تیراژ ده هزار نسخه منتشر شد

این کتاب شامل شش داستان کوتاه است که اکثرشان در دو یا سه سال اخیر نوشته‌ شده‌اند و مخاطبان در آن‌ها فضاهای جدیدی از آثار دولت‌آبادی را درک خواهند کرد. درون‌مایه‌ ی اکثر داستان‌ها شهری است و بعضی‌شان نیز حتی در جغرافیایی خارج از ایران اتفاق…