مرور برچسب

کامران تفتی

متن اهنگ پرواز رویای بام تهران از کامران تفتی

می‌ترسم از تاریک روشنها ازقبل و بعد گریه‌ی زنها از زندگی با هم ولی تنها از بدرقه تا راه آهنها از شوق غمگین رسیدنها از دوستت دارم شنیدنها از هر چه با من هست   می‌ترسم می‌ترسم از چای مانده روی میز او از آرزوهای عزیز او از اسم روی سینه ریزاو…