مرور برچسب

کانن دویل

دوست قدیمی، شرلوک هلمز

علاقه و ارادت من به شرلوک هلمز دلایل مبسوطی دارد،  مثلا یکی همین که او هم متعلق به دوران ماجراجویی های ناشناخته است. هرچند جنس داستان های کانن دویل کمی، فقط کمی، شهری تر و آراسته تر است، اما هنوز هم جا به جا خرده ماجراهایی از جنگ افغانستان،…