مرور برچسب

کتاب ترجمه

نانگیالا

اما می‌خواهم تعریف کنم که برادرم جاناتان چطور شیردل شد؛ چه اتفاقات عجیبی که بعدها اتفاق نیافتاد. جاناتان می‌دانست من به زودی می‌میرم. به گمانم همه می‌دانستند. بچه‌های مدرسه هم می‌دانستند، چون از نیمه‌ی دوم سال دیگر نمی‌توانستم به مدرسه…