مرور برچسب

کیمکیدوک

موسیقی عربی در فیلمی کره ای

استفاده از موسیقی عربی زیبا در فیلمی کره ای لطافتی دو چندان به آن بخشیده است. کیمکیدوک کارگردان بهار پاییز زمستان تابستان، در فیلم IRON 3 رمنسی عاشقانه را به تصویر می کشد. http://www.youtube.com/watch?v=v9D5PADmrrU&feature=share