مرور برچسب

گرانش کوانتومی حلقوی

هفت درس کوتاه درباره‌ی فیزیک، کتابی که رکورد شکست

مقاله‌های کوتاه و پرطنین در کتاب «هفت درس مختصر درباره‌ی فیزیک» نوشته‌ی کارلو رولی از ستونی در روزنامه‌ی ایتالیایی «ایتالیا ۲۴»* شروع شدند. چیزی که ماجرا را جالب‌تر می‌کند این است که این ستون در بخش فرهنگی روزنامه چاپ می‌شده، گویا دبیران…