مرور برچسب

گروه کنار

دله یامان غم آوای ارمنی

آهنگ دله یامان، آهنگی ارمنی برای ابراز دلتنگی برای یار است. کومیتاس، کشیش و موسیقی‌دان ارمنی سال‌ها تلاش کرد تا موسیقی محلی و روستایی ارمنی را جمع‌آوری کند و این آهنگ هم محصول زحمات اوست. سرگذشت او مانند این آهنگ غمناک است. او از آنچه در…