مرور برچسب

یک پاکت بهمن

جاز کولی

موسیقی کولی‌ها به شکل سنتی از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود. این سبک در فرانسه، رومانی و اوکراین بسیار محبوب بود. اما اصطلاح موسیقی کولی‌ها بعدتر مترادف با کولی‌های رومانیا استفاده می‌شد. نمونه‌ی خوب رومانی‌های نوازنده را در  فیلم…

تصورات من

تصور کردن که خرجی ندارد گاهی می شود فقط تصور کرد. خوب باید به شما حق بدهم که نتوانید تصور کنید. آخر هنوز هیچ توضیحی نداده ام ولی باور کنید می شودبدون توضیح دادن هم تصور کرد. نمی خواهم که پسر بچه ای موطلایی در کویر را تصور کنید فقط می…

بیگاه شد

قبل از اینکه گوش کنید این توضیح را بخوانید: آدم از محسن نامجو که انتظار ندارد کارهای «استاندارد» بشنود؛ یک طورهایی عادتمان داده است همیشه منتظر باشیم که تازه چه در چنته دارد؛ خوبی این مرد همین است (دست کم بخشی از خوبی اش این است). از آلبوم…

راه بهروزی

بی گمان یکی از بهترین و کاربردی ترین داستان های شاهنامه فردوسی داستان ضحاک و کاوه و فریدون است. داستانی برای تمام اعصار و قرون. داستان "فریب و برتری جویی" و در نقطه مقابل "جهل و ظلم پذیری" . تنها نکته ای که با آن ، به این ماجرا و نوع روایت…