مرور برچسب

BIG IRON

آهن گنده

چراغ‌های اتاق مین‌فریم کار نمی‌کنند. من انتظارش را از قبل داشتم. چراغ قوه‌ام را در می‌آورم و شروع می‌کنم نگاهی به دور  و بر انداختن. همه چیز اینجا پوشیده از لایه ضخیمی از گرد و خاک است. من در راهروهای بین ده‌ها ردیف قفسه‌هایی راه می‌روم…