مرور برچسب

DIVINE

دیو ها چه کسانی بودند؟

از دوران باستان و ماقبل تاریخ ایرانیان و سایر اقوام هندواروپایی‌ خدایانی را پرستش میکردند که نام مقدس «دیو» داشتند. زرتشت در ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد، در سرودهای گات‌ها (که در اوستا باقیمانده) تمامی این دیوها را دروغ و باطل خواند و پیوسته…