مرور برچسب

Ebru Sanatı

ونگوک در آب سیاه

ابرو صنعتی¹ (به ترکی استانبولی یعنی صعنت یا هنر ابر) همان تکنیک ابر و باد در نقاشی است. در این تکنیک نقاش طرحی های خود را روی آب نقش می زند و سپس آن ها را روی کاغذ مخصوص به چاپ می رساند. این نقاش در آخرین کار خود دو اثر معروف از نقاش خوش…