مرور برچسب

hololens

یک قدم به کامپیوتر تونی استارک نزدیک‌تر

ابتدای یکی از دموهای هولولنز شخص ارائه دهنده جلسه را با جمله‌ای با این محتوا آغاز می‌کند: «این دیگر علمی‌تخیلی نیست.» حقیقت این است که اگر یکی از فیلم‌های دموی هولولنز را تماشا کنید، ممکن است بی‌ اختیار یاد جنگ ‌ستارگان بیافتید، یا اگر خیلی…