مرور برچسب

Life on Mars

حیات در مریخ

اجازه بدهید قبل از شروع هر چیز، به عنوان یک مقدمه‌ی کسل کننده و در چند سطر، که قول می‌دهم طولانی نباشد، با هم یک بار و برای همیشه بی‌خیالِ زمین مرکزی یا انسان مرکزی متکبرانه‌ی خود شویم. این مسئله بسیار مهم است، چرا؟ چون اگر به زمین یا انسان…