مرور برچسب

Pink Floyd

هِی تو

هِی تو! که بیرون توی سرمایی هر روز تنهاتر می‌شی و پیرتر، می‌تونی درکم کنی؟ هِی تو! که در راهرو ایستادی پاهات خواب می‌رن و لبخندت محو می‌شه، می‌تونی درکم کنی؟ هِی تو! بهشون کمک نکن روشنایی رو خاک کنن بدون مبارزه، تسلیم نشو هِی تو! که بیرون…