مرور برچسب

Reinhardt

جاز کولی

موسیقی کولی‌ها به شکل سنتی از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود. این سبک در فرانسه، رومانی و اوکراین بسیار محبوب بود. اما اصطلاح موسیقی کولی‌ها بعدتر مترادف با کولی‌های رومانیا استفاده می‌شد. نمونه‌ی خوب رومانی‌های نوازنده را در  فیلم…