مرور برچسب

Sainkho Namchylak

عروس مو طلایی (ساری گلین)

https://www.youtube.com/watch?v=OrSRHTWpEOA انتهای گیسو را نمی‌بافند گُلی را که غنچه است را نمی‌چینند آخر این چه عشقی است که من و تو به هم نمی‌رسیم چه کنم؟ اِی داد! چه کنم؟ اِی بی‌داد! عروس مو طلایی از امتداد دره چوپان رمه‌ را باز…