مرور برچسب

singularity

اندکی بیشتر زندگی کنید، ممکن است جاودانه شوید

زندگی جادوانه از آن افسانه ها است که عمری به قدمت بشریت دارد، از همان ابتدای تاریخ هراس از مرگ، انسان‌ها را به جستجوی راهی برای فرار از آن واداشته، به دنبال آب حیات گشته‌اند یا سحری و افسونی که مرگ را به تعویق بیاندازد. اما مرگ آن نقطه‌ی…