مرور برچسب

Spitzer

تلسکوپی قوی در رایانه شما با Microsoft WorldWide Telescope 5.5.03

نرم افزار Microsoft WorldWide Telescope 5.5.03 کامپیوتر شما را به تلسکوپی مجازی تبدیل می کند، تا شاهد بهترین و زیباترین عکس ها از تلسکوپ های فضایی باشید. این برنامه تولید شده توسط بخش تحقیقاتی مایکروسافت بوده و با استفاده از تلسکوپ های…